Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 ngày: Khám phá xứ sở “Hoa vàng cỏ xanh”

Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Phú Yên
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

5 %

725.000 đ

685.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour 2 đảo Hòn Khô – Kỳ Co đón tại Nhơn Hải cùng ngư dân bản địa

Điểm khởi hành: Nhơn Hải
Điểm đến: Kỳ Co, Hòn Khô
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

7 %

520.000 đ

480.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour 2 đảo Quy Nhơn 1 ngày: Hòn Khô – Kỳ Co – Eo Gió

Điểm khởi hành: Quy Nhơn
Điểm đến: Kỳ Co, Hòn Khô
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

4 %

835.000 đ

795.000 đ

Gửi yêu cầu

Tour Kỳ Co – Lặn ngắm san hô Bãi Dứa đón tại Nhơn Lý của người bản địa

Điểm khởi hành: Nhơn Lý
Điểm đến: Kỳ Co, Bãi Dứa
Lịch trình: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày

Lựa chọn thông minh

Tiết kiệm

4 %

460.000 đ

440.000 đ

Gửi yêu cầu